Dárcovství krve

4. března 2016 v 9:06 |  Transfúzní lékařství
Darcovství může být alogenní (výběr dárců dle legislativy) nebo autologní (autotransfúze).
Dárce by měl krev či jiné krevní komponenty darovat dobrovolně a bez nároků na peněžní odměnu či jiné úlevy.
Placené dárcovství se považuje za rizikové - vyšší riziko přenosu infekčních onemocnění krví (virové hepatitidy, HIV), vyšší výskyt hepatitidy C a placené dárcovství realizují komerční centra.
Zásadní požadavek na výběr dárce je ten, aby byl dárce zdravý - ochrana zdravotního stavu dárce během a po odběru před jeho případným poškozením, ocharan příjemce proti přenosu onemocnění přenášených krví.

Kritéria dárcovství:
 • dárci by nemělo být odebráno více než 13% jeho krevního objemu
 • hmotnost dárce musí být nad 50kg
 • ženy mohou darovat 3-4x/rok
 • muži mohou darovat 4-5x/rok
 • věk minimálně 18 let a max. 65 let, přičemž jako prvodárci nejsou odebíráni dárci starší 60 let.
Při evidenci dárce se vyšetřuje krevní puls (50-100 úderů/min), krevní tlak (pod 180/100 mmHg), tělesná teplota (max.do 37,9°C).
Laboratorní vyšetření u dárců před odběrem - KO (ženy Hb min.125g/l - HTK 0,38; muži min.Hb 135g/l - HTK 0,40).

Natrvalo vyřazeni z registru dárcovství jsou lidé:
 • po prodělané hepatitidě B nebo C
 • s pozitivitou HIV
 • ti, kteří pobývali od roku 1980 do 1996 ve Velké Británii a Severním Irsku
 • ti, co pobývali od 1996 dosud v zemích Evropy kromě Švédska, Norska, Finska, Řecka déle než 6 měsíců
 • pokud dárce nespolupracuje
Dočasně jsou vyřazeni:
 • po očkování - 4 týdny po vakcinaci živými, oslabenými bakteriemi nebo viry - zarděnky, poliomyelitida..., u ostatního očkování 48 hodin po aplikaci vakcíny
 • při infekčního onemocnění - do poklesu titru protilátek proti infekčního onemocnění - dárce by měl hlásit kontakt s infekčním onemocnění i v rodině a práci
 • po operaci, některé medikaci a pobytu v rizikových oblastech
AFERETICKÉ ODBĚRY:
Jde o separaci plazmy nebo krevních komponent separátory. Dárce musí mít dobrý stav periferního žilního systému obou HKK.
Odebírá se plazma (klinická karanténní plazma/frakcionace), buněčné odběry (trombocyty, granulocyty), multikomponentní odběr (plazma + trombo).

Dárci krevních destiček musí mít dobrý TK, puls, teplotu, celkově dobrou kondici, KO trombo by neměl být nižší než 200x109/l (normální hladina je 130-400x109/l). Dárci nesmí 5 dní před odběrem užívat antiagregancia.

Plná krev se odebírá obvykle v množství 470ml do plastového vaku (uzavřený systém odběru), odběr trvá max.12 minut. Objem krve je u dárce nahrazen během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dnů, ery během 2-3 týdnů po provedení odběru.

AUTOTRANSFÚZE:
Jde o transfuzi krve či krevních komponent, které pocházejí z příjemcovy vlastní cirkulace, obvykle před plánovaným operačním zákrokem.
Dárce musí mít před odběrem Hb> 110g/l a dobrý stav žil HKK. Autologní odběry se odebírají 2-3 v 1 týdnů a poslední odběr se provádí 3 dny před plánovaným zákrokem.
Typy autologních odběrů:
 • plánovaná autotransfuze - u operací s předpokladem větších krevních ztrát (kardiologické, endoprotézy, neurochirurgické, radikální hysterektomie, masivní liposukce, urologické, ORL operace)
 • normovolemická hemodiluce - odběr předem definovaného množství krve bezprostředně před operací a současné podání náhradního roztoku tak, aby nastalo snížení HTK, ale zlstal zachován krevní objem. Výhodami je to, že kompenzační mechanismy zajistí zásobení tkání kyslíkem a pacient při operačním krvácení ztrácí krev chudou na ery.
 • perioperační sběr z rány - sběr pacientovy krve z operačního či krvácejícího pole a její návrat zpět pacientovi - krev expiruje do 24 hodin.
Indikace pro autologní odběr krve:
 • přítomnost aloimunitních protilátek u pacienta proti antigenům ery
 • předchozí potransfúzní reakce u pacienta
 • kongenitální izolovaná IgA deficience
 • náboženské, či osobní důvody odmítnutí aplikace cizí krve
 • pacient má krev vzácného genotypu
Kontraindikace:
 • akutně probíhající infekce u pacienta
 • AIM, nestabilní angina pectoris
 • výrazná stenóza aa.coronaria, těsná aurtální stenóza, cyanotické srdeční vady
 • hypertenze neléčené či rezistentní na léčbu
 • akutní CMP u pacienta
U darců autologní krve se doporučuje podávání preparátů železa per os, parenterálně podáváme pouze u pacientů s předpokládanou poruchou resorpce (střevní onemocnění), či výraznou nesnášenlivostí perorálních přípravků (zácpa, průjem, nauzea).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama